Q Plant Tech Sdn Bhd

Q Plant Tech Sdn Bhd ditubuhkan pada 8 Oktober 2015  merupakan milikan penuh syarikat Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd (KBC) yang dimiliki 100% oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). 

Memfokus kepada pengembangan dan pengkomersialan produk teknologi kultur tisu dan pembiakbakaan tumbuhan.

 

 

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa