pmbk

IKRAR INTEGRITI KORPORAT PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN (PMBK)

sprm
 

Bahawasanya kami, seluruh warga kerja PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN berikrar :-

  • Memastikan sistem pengurusan berkualiti berteraskan Ubudiyyah (Pengabdian kepada Allah SWT), Mas’uliyyah (Akauntabiliti) dan Itqan (Ketekunan) dalam memerangi rasuah;
  • Komited dalam menggalakkan nilai-nilai integriti, ketelusan, kebertanggungjawaban dan tadbir urus korporat yang mantap;
  • Berusaha dalam mengukuhkan sistem dalaman yang menyokong pencegahan rasuah atau sebarang bentuk penyelewengan;
  • Mematuhi undang-undang, polisi dan prosedur dalam membanteras segala bentuk rasuah;
  • Akan bersama-sama dengan pemegang taruh, Kumpulan PMBK dan agensi penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan persekitaran penyampaian perkhidmatan yang bebas daripada rasuah;
  • Sentiasa mendukung Prinsip-prinsip Pencegahan Rasuah khususnya di Kelantan dan Malaysia amnya dalam memberikan perkhidmatan dan berinteraksi dengan pemegang taruh dan agensi Kerajaan Negeri Kelantan; dan
  • Akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan perbuatan yang boleh menggugat integriti serta menjatuhkan imej Kumpulan PMBK.

Ikrar Integriti Korporat PMBK Ini Telah Dimeterai Pada 25 Januari 2016

     

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa