PEPSI

Falsafah PEPSI

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) telah diperbadankan di bawah Enakmen Pemerbadanan Tahun 1950 yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan.

Sumber & Produktiviti (Productivity & Resources)

  • Mengoptimumkan sumber sedia ada bagi menjana pulangan yang positif.

Pengembangan & Pertumbuhan (Expansion & Growth)

  • Mewujudkan pasaran dan produk yang baru bagi memastikan kemampanan organisasi dalam jangka masa panjang.

Insan & Pembangunan Organisasi (People & Organizational Development)

  • Membangunkan potensi kemahiran untuk menyokong objektif organisasi.

Sistem & Proses (Systems & Processes)

  • Sentiasa meningkatkan prestasi dan memajukan diri dalam menguruskan perniagaan organisasi.

Imej & Persepsi (Image & Perception)

  • Memupuk dan membudayakan imej positif berkumpulan sebagai satu organisasi perniagaan yang berlandaskan syariah.

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa