Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PMBK

 

Kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan memainkan peranan sebagai agensi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan profesional dan cemerlang kepada pihak kepentingan dalam PMBK seperti berikut:

 1. Mengeluarkan resit bagi setiap urusan pembayaran yang dilakukan di kaunter bayaran tidak melebihi 10 minit.

 2. Memberi maklum balas penerimaan aduan kepada pelanggan terhadap sebarang e-aduan yang dikemukakan tidak melebihi 3 hari.

 3. Menguruskan penyelesaian terhadap aduan pelanggan:

  1. Mudah = tidak melebihi 5 hari
  2. Sederhana = tidak melebihi 15 hari
  3. Sukar = tidak melebihi 365 hari
 4. Menguruskan proses penyediaan perjanjian jual beli/sewa sehingga siap ditandatangani oleh pelanggan dan Pengerusi PMBK tidak melebihi 30 hari.

 5. Menguruskan proses penyediaan borang 14A (gadaian) sehingga siap ditandatangani oleh pelanggan dan Pengerusi PMBK tidak melebihi 30 hari.

 6. Menguruskan proses pindah milik 14A yang mempunyai sekatan kepentingan Seksyen 120 KTN/Seksyen 104 ETK 1938 tidak melebihi 6 bulan.

 7. Memberi maklum balas kepada setiap cadangan pelaburan lengkap yang diterima dan diproses tanpa prejudis tidak melebihi 3 hari.

 8. Memberi maklum balas mengenai status cadangan pelaburan yang telah diproses kepada pelabur. tidak melebihi 3 bulan.

 

KEWAJIPAN PELANGGAN

Bagi memastikan pihak Perbadanan Menteri Besar Kelantan dapat melaksanakan piagam pelanggan dengan berkesan, pelanggan hendaklah memenuhi dan mematuhi syarat-syarat berikut:

 1. Menyediakan dokumen yang lengkap dan tepat semasa berurusan;
 2. Menepati dan mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan; dan
 3. Bersikap rasional semasa membuat aduan.

 

 

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa