OBJEKTIF PMBK

 

Kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan memainkan peranan sebagai agensi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan professional dan cemerlang kepada pihak kepentingan dalam PMBK seperti berikut:

  • Memastikan sistem pengurusan berkualiti berteraskan Ubudiyyah, Mas’uliyyah & Itqan (UMI)

  • Menguruskan aset PMBK dengan cekap secara mematuhi urus tadbir korporat yang baik untuk memberikan pulangan yang munasabah dan mempunyai nilai tambah

  • Merancang pembangunan aset strategik bagi pihak Kerajaan Negeri berlandaskan syariah dan selaras dengan konsep ‘Membangun Bersama Islam’

  • Memastikan setiap projek yang dirancang adalah memberi manfaat kepada rakyat Kelantan dan pembangunan ekonomi negeri

  • Sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap, efektif dan mesra pelanggan

 

 

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa