banner.staponal.16.10

Kawasan Perindustrian Staponal

Tawaran Pemajuan Tanah Secara Usahasama

 

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) mempelawa mana-mana syarikat/individu yang berminat untuk memajukan Tanah Industri secara usahasama sepertimana berikut:

 

Hakmilik: Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK)

Keluasan: 200 ekar

Lokasi: Mukim Telekong, Daerah Mengkabang, Jajahan Kuala Krai

 

Sekiranya anda berminat, sila hubungi kami untuk maklumat dan keterangan lanjut:

 

Alamat: Ketua Pegawai Operasi

             Perbadanan Menteri Besar Kelantan,

             Tingkat 6, Bangunan PMBK, Jalan Kuala Krai,

             15050 Kota Bharu, Kelantan

No.Tel: 09-747 4082

No.Faks: 09-747 7815

 

staponal.16.10

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa