TERAS PERKHIDMATAN PMBK

(AMALAN KERAJAAN NEGERI)

 

UBUDIYYAH (PENGABDIAN)

Konsep ini berkaitan dengan soal Iman (Akidah), yakni merujuk kepada kedudukan manusia sebagai hamba Allah SWT yang diciptakan semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Ia memberi signifikan dari sudut sifat dirinya, tujuan hidupnya serta cara aktivitinya.

 

MAS'ULIYYAH (KEBERTANGGUNGJAWABAN)

Konsep ini berkaitan dengan soal Amal (Syariat), yakni pertanggungjawaban (akauntibiliti) yang merujuk kepada sifat kerja seseorang yang berkaitan dengan kedudukan Allah SWT sebagai pemberi tanggungjawab. Segala kerja (tanggungjawab) akan dipersoalkan oleh Allah SWT untuk pengadilan.

 

ITQAN (KESUNGGUHAN)

Konsep ini berkaitan dengan soal nilai (Akhlak), yakni merujuk kepada kualiti kerja yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan serta disusuli dengan fokus dalam melakukan kerja. Ia juga bermaksud amal yang berterusan dengan tidak memberi ruang berlakunya penyelewengan atau sikap sambil lewa.

Kumpulan PMBK

  01b  02b  06b   KGTSBa   04b   14b  08b  09b   10b   12b   BTCSBa