PIAGAM PELANGGAN PMBK

 

Kami berjanji akan melaksanakan tanggungjawab dan memainkan peranan sebagai agensi yang boleh dicontohi dengan memberikan perkhidmatan professional dan cemerlang kepada pihak kepentingan dalam PMBK seperti berikut:

  • Memastikan sistem pengurusan berkualiti berteraskan Ubudiyyah, Mas’uliyyah & Itqan (UMI)

  • Menguruskan aset PMBK dengan cekap secara mematuhi urus tadbir korporat yang baik untuk memberikan pulangan yang munasabah dan mempunyai nilai tambah

  • Merancang pembangunan aset strategik bagi pihak Kerajaan Negeri berlandaskan syariah dan selaras dengan konsep ‘Membangun Bersama Islam’

  • Memastikan setiap projek yang dirancang adalah memberi manfaat kepada rakyat Kelantan dan pembangunan ekonomi negeri

  • Sentiasa memberikan perkhidmatan yang cekap, efektif dan mesra pelanggan

 

 

Kumpulan PMBK

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. X-Cell Bio bw PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.Kelantan ICT Gateway copy bw16a