Kump Pengurusan ARMY

1. ABDUL RASHID MOHD YUSOFF
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN

2. SANUSI HJ OTHMAN
KETUA PEGAWAI OPERASI

3. MEOR AHMAD MEOR SHAARI
PENGURUS KANAN MODAL INSAN & PENTADBIRAN

4. MUHAMMAD ZAINI MUSTAPHA
PENGURUS KANAN HARTANAH

5. MOHD AZMAN MOHD YUSOFF
PENGURUS KANAN KEWANGAN

6. ZAMAKHSHARI MUHAMAD
PENGURUS KANAN PEMASARAN & KOMUNIKASI KORPORAT

7. NIK AIDA NIK MOHAMED
PENGURUS KANAN AUDIT DALAMAN

8. ZURAIDAH MOHD HUSSIN
PENGURUS KANAN PERANCANGAN STRATEGIK

9. SUKMA MURNI ADNAN
PENGURUS PEJABAT K.P.E.K

10. SYAZAIMA ARHAM YAHYA ARIFF
PENGURUS UNDANG-UNDANG

Kumpulan PMBK

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. X-Cell Bio bw PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.Kelantan ICT Gateway copy bw16a