Kump Pengurusan ARMY

1. ABDUL RASHID MOHD YUSOFF
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN

2. SANUSI HJ OTHMAN
KETUA PEGAWAI OPERASI

3. MEOR AHMAD MEOR SHAARI
PENGURUS KANAN MODAL INSAN & PENTADBIRAN

4. MUHAMMAD ZAINI MUSTAPHA
PENGURUS KANAN HARTANAH

5. MOHD AZMAN MOHD YUSOFF
PENGURUS KANAN KEWANGAN

6. ZAMAKHSHARI MUHAMAD
PENGURUS KANAN PEMASARAN & KOMUNIKASI KORPORAT

7. NIK AIDA NIK MOHAMED
PENGURUS KANAN AUDIT DALAMAN

8. ZURAIDAH MOHD HUSSIN
PENGURUS KANAN PERANCANGAN STRATEGIK

9. SUKMA MURNI ADNAN
PENGURUS PEJABAT K.P.E.K

10. SYAZAIMA ARHAM YAHYA ARIFF
PENGURUS UNDANG-UNDANG

Kumpulan PMBK

01b 02b 03b 04b 05b 06b 07b 08b 09b 10b 11b 12b X Cell Bio Color 14bKelantan ICT Gateway16b