KUMPULAN PENGURUSAN PMBK

ABDUL RASHID MOHD YUSOFF
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF KUMPULAN

 KPEK
 >  
 
   
 PKKW

MOHD AZMAN MOHD YUSOFF
PENGURUS KANAN KEWANGAN KUMPULAN

   
 
   

MUHAMMAD ZAINI MUSTAPHA
PENGURUS KANAN HARTANAH KUMPULAN

 PKH
   
 
   
 PKPKK

ZAMAKHSHARI MUHAMAD
PENGURUS KANAN PEMASARAN & KOMUNIKASI KORPORAT KUMPULAN

   
 
   

AZWADI ASHAARI
PENGURUS KANAN PERANCANGAN STRATEGIK KUMPULAN

 PKPS
   
 
   
 PKAD NIK AIDA NIK MOHAMED
PENGURUS KANAN AUDIT DALAMAN KUMPULAN
   
 
   

SUKMA MURNI ADNAN
PENGURUS PEJABAT KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

 PPCEO
   
 
   
 PMIP MASNONIWATI MOHAMED DIN
PENGURUS MODAL INSAN & PENTADBIRAN
   
 
   

SYAZAIMA ARHAM YAHYA ARIFF
PENGURUS UNDANG-UNDANG

 PUU

Kumpulan PMBK

01b 02b AiPROa 04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa