Sihhat-Afiat Sdn Bhd

Sihhat-Afiat Sdn Bhd (Sihhat) ditubuhkan pada Disember 2007 dan merupakan syarikat uasahasama yang dimiliki 49% oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). Dalam usaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempelbagaikan produk tempatan, Sihhat secara inisiatif sendiri telah membangunkan industrian air mineral semulajadi tempatan. Fungsi utama Sihhat adalah sebagai pengeluar utama dan menjalankan perniagaan air mineral semulajadi di Kelantan khususnya dan Malaysia amnya.

 

Produk air mineral semulajadi berjenama Eau Choice:

Eau Chhoice merupakan produk air mineral semulajadi pertama di negeri Kelantan. Air ini kaya dengan kandungan mineral pepejal yang sangat tinggi merangkumi vitamin, silikon, kalsium, potasium dan sodium yang kesemuanya sangat seimbang.

Kumpulan PMBK

 02b  04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa