DATA TERBUKA

DATA TERBUKA KERAJAAN

Data Terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.

Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan disamping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri dan inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat: 

 

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

BILTAJUK SET DATAFORMAT FAIL
1 Senarai Anak Syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) XLSX/CSV

 

Untuk maklumat lanjut dan terkini, anda boleh layari laman Portal Data Terbuka Malaysia - http://www.data.gov.my/

Kumpulan PMBK

 02b  04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa