PAUTAN (MANUAL)  
1. Manual e-SKT  Manual e-SKT 
2. Manual e-SPIA Manual e-SPIA
3. Manual e-Naziran Manual e-Naziran
4. Manual e-Stor Manual e-Stor
5. Manual e-Keberadaan Manual e-Keberadaan

 

PAUTAN (LAMAN WEB)            
Pejabat Tanah Dan Jajahan Kota Bharu           Majlis Perbandaran Kota Bharu 
Pejabat Tanah Dan Jajahan Tumpat           Majlis Daerah Tumpat
Pejabat Tanah Dan Jajahan Bachok           Majlis Daerah Bachok
Pejabat Tanah Dan Jajahan Pasir Puteh           Majlis Daerah Pasir Puteh
Pejabat Tanah Jajahan Pasir Mas           Majlis Daerah Pasir Mas
Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang           Majlis Daerah Machang
Pejabat Tanah Dan Jajahan Tanah Merah           Majlis Daerah Tanah Merah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Kuala Krai           Majlis Daerah Kuala Krai
Pejabat Tanah & Jajahan Jeli           Majlis Daerah Jeli
Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang           Majlis Daerah Gua Musang
Pejabat Tanah Dan Jajahan Lojing           Majlis Daerah Dabong
            Majlis Daerah Ketereh
             
Jabatan Air Negeri Kelantan           Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Kelantan
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan           Jabatan Mufti Negeri Kelantan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kelantan           Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Kelantan
Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan           Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan
Jabatan Kerja Raya Negeri Kelantan           Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan
Jabatan Pertanian Negeri Kelantan           Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan           Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
             
Pejabat Pembangunan Negeri Kelantan           Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kelantan           Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan           Jabatan Penerangan Negeri Kelantan
Perbadanan Muzium Negeri Kelantan           Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan           Jabatan Ukur dan Pemetaan Kelantan
Perbendaharaan Negeri Kelantan            

Subsidiaries

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. Nutrifera Marketing Sdn. Bhd. PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.