banner.staponal.16.10

Kawasan Perindustrian Staponal

Tawaran Pemajuan Tanah Secara Usahasama

 

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) mempelawa mana-mana syarikat/individu yang berminat untuk memajukan Tanah Industri secara usahasama sepertimana berikut:

 

Hakmilik: Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK)

Keluasan: 200 ekar

Lokasi: Mukim Telekong, Daerah Mengkabang, Jajahan Kuala Krai

 

Sekiranya anda berminat, sila hubungi kami untuk maklumat dan keterangan lanjut:

 

Alamat: Ketua Pegawai Operasi

             Perbadanan Menteri Besar Kelantan,

             Tingkat 6, Bangunan PMBK, Jalan Kuala Krai,

             15050 Kota Bharu, Kelantan

No.Tel: 09-747 4082

No.Faks: 09-747 7815

 

staponal.16.10

Subsidiaries

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. Nutrifera Marketing Sdn. Bhd. PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.