Q Plant Tech Sdn Bhd

Q Plant Tech Sdn Bhd ditubuhkan pada 8 Oktober 2015  merupakan milikan penuh syarikat Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd (KBC) yang dimiliki 100% oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). 

Memfokus kepada pengembangan dan pengkomersialan produk teknologi kultur tisu dan pembiakbakaan tumbuhan.

 

 

Subsidiaries

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. Nutrifera Marketing Sdn. Bhd. PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.