Q Plant Tech Sdn Bhd

Q Plant Tech Sdn Bhd ditubuhkan pada 8 Oktober 2015  merupakan milikan penuh syarikat Kelantan Biotech Corporation Sdn Bhd (KBC) yang dimiliki 100% oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). 

Memfokus kepada pengembangan dan pengkomersialan produk teknologi kultur tisu dan pembiakbakaan tumbuhan.

 

 

Kumpulan PMBK

 02b  04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa