CIO

pmbk

IKRAR INTEGRITI KORPORAT PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN (PMBK)

sprm
 

Bahawasanya kami, seluruh warga kerja PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN berikrar :-

 • Memastikan sistem pengurusan berkualiti berteraskan Ubudiyyah (Pengabdian kepada Allah SWT), Mas’uliyyah (Akauntabiliti) dan Itqan (Ketekunan) dalam memerangi rasuah;
 • Komited dalam menggalakkan nilai-nilai integriti, ketelusan, kebertanggungjawaban dan tadbir urus korporat yang mantap;
 • Berusaha dalam mengukuhkan sistem dalaman yang menyokong pencegahan rasuah atau sebarang bentuk penyelewengan;
 • Mematuhi undang-undang, polisi dan prosedur dalam membanteras segala bentuk rasuah;
 • Akan bersama-sama dengan pemegang taruh, Kumpulan PMBK dan agensi penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan persekitaran penyampaian perkhidmatan yang bebas daripada rasuah;
 • Sentiasa mendukung Prinsip-prinsip Pencegahan Rasuah khususnya di Kelantan dan Malaysia amnya dalam memberikan perkhidmatan dan berinteraksi dengan pemegang taruh dan agensi Kerajaan Negeri Kelantan; dan
 • Akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang melakukan perbuatan yang boleh menggugat integriti serta menjatuhkan imej Kumpulan PMBK.

Ikrar Integriti Korporat PMBK Ini Telah Dimeterai Pada 25 Januari 2016

     

PEPSI

Falsafah PEPSI

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) telah diperbadankan di bawah Enakmen Pemerbadanan Tahun 1950 yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan.

Sumber & Produktiviti (Productivity & Resources)

 • Mengoptimumkan sumber sedia ada bagi menjana pulangan yang positif.

Pengembangan & Pertumbuhan (Expansion & Growth)

 • Mewujudkan pasaran dan produk yang baru bagi memastikan kemampanan organisasi dalam jangka masa panjang.

Insan & Pembangunan Organisasi (People & Organizational Development)

 • Membangunkan potensi kemahiran untuk menyokong objektif organisasi.

Sistem & Proses (Systems & Processes)

 • Sentiasa meningkatkan prestasi dan memajukan diri dalam menguruskan perniagaan organisasi.

Imej & Persepsi (Image & Perception)

 • Memupuk dan membudayakan imej positif berkumpulan sebagai satu organisasi perniagaan yang berlandaskan syariah.

Carta Keselamatan Kesihatan A4

Polisi A4 new

Kumpulan PMBK

01b 02b AiPROa 04b KGTSBa 06b  08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa