TENDER & SEBUT HARGA

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) mengamalkan sistem tawaran tender dan perolehan sebut harga secara terbuka. Pihak urus setia tender (pegawai pemproses tender) akan menyediakan kertas taklimat tender dengan mengambil kira laporan penilaian teknikal dan kewangan untuk dibentangkan di dalam mesyuarat pengurusan. Dokumen tender tersebut disediakan berdasarkan kepada perkara-perkara yang berkaitan seperti arahan kepada petender, skop kerja, borang tender, syarat-syarat tender, terma-terma kontrak/dokumen perjanjian, senarai kuantiti/ringkasan tender, jadual kadar harga, lukisan teknikal/pelan, tempoh siap dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

Berikut adalah senarai tender / sebut harga terbuka yang ditawarkan di PMBK:

  1. Tawaran Sebut Harga bagi Kerja-Kerja Membekal Bahan, Buruh Dan Peralatan Bagi Cadangan Menaiktaraf Pejabat Akademi Pembangunan Insan Professional Sdn Bhd, Tingkat 5 Bangunan PMBK, Kota Bharu, Kelantan
  2. Tawaran Sebut Harga bagi Kerja-Kerja Membekal Bahan, Buruh Dan Peralatan Bagi Cadangan Pengubahsuaian Jabatan Hartanah PMBK, Tingkat 4 Bangunan PMBK, Kota Bharu, Kelantan

Kumpulan PMBK

01b 02b AiPROa 04b KGTSBa 06b 07b 08b 09b 10b 11b 12b BTCSBa 14bQPTSBa16b