Sihhat-Afiat Sdn Bhd

Sihhat-Afiat Sdn Bhd (Sihhat) ditubuhkan pada Disember 2007 dan merupakan syarikat uasahasama yang dimiliki 49% oleh Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK). Dalam usaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempelbagaikan produk tempatan, Sihhat secara inisiatif sendiri telah membangunkan industrian air mineral semulajadi tempatan. Fungsi utama Sihhat adalah sebagai pengeluar utama dan menjalankan perniagaan air mineral semulajadi di Kelantan khususnya dan Malaysia amnya.

 

Produk air mineral semulajadi berjenama Eau Choice:

Eau Chhoice merupakan produk air mineral semulajadi pertama di negeri Kelantan. Air ini kaya dengan kandungan mineral pepejal yang sangat tinggi merangkumi vitamin, silikon, kalsium, potasium dan sodium yang kesemuanya sangat seimbang.

Subsidiaries

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. Nutrifera Marketing Sdn. Bhd. PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.