PEPSI

Falsafah PEPSI

Perbadanan Menteri Besar Kelantan (PMBK) telah diperbadankan di bawah Enakmen Pemerbadanan Tahun 1950 yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Kelantan.

Sumber & Produktiviti (Productivity & Resources)

  • Mengoptimumkan sumber sedia ada bagi menjana pulangan yang positif.

Pengembangan & Pertumbuhan (Expansion & Growth)

  • Mewujudkan pasaran dan produk yang baru bagi memastikan kemampanan organisasi dalam jangka masa panjang.

Insan & Pembangunan Organisasi (People & Organizational Development)

  • Membangunkan potensi kemahiran untuk menyokong objektif organisasi.

Sistem & Proses (Systems & Processes)

  • Sentiasa meningkatkan prestasi dan memajukan diri dalam menguruskan perniagaan organisasi.

Imej & Persepsi (Image & Perception)

  • Memupuk dan membudayakan imej positif berkumpulan sebagai satu organisasi perniagaan yang berlandaskan syariah.

Subsidiaries

PMBK Sawit Sdn. Bhd. Kifaalah Sdn. Bhd Darul Digital Multimedia Solutions Sdn. Bhd. Tunjong Development Corporation Sdn. Bhd. Kelantan Golden Trade Sdn. Bhd. Kelantan Biotech Corporation Sdn. Bhd. Baldah Toyyibah (Prasarana) Kelantan Sdn. Bhd. Kelantan Utilities Mubaarakan Holdings Sdn. Bhd. Air Kelantan Sdn. Bhd. Majaari Services Sdn. Bhd. Kel-Intaaj Sdn. Bhd. Sihhat-Afiat Sdn. Bhd. Nutrifera Marketing Sdn. Bhd. PMBK Az-Zahab Sdn. Bhd.